25 January 2022 Bevrijdingsloop wederom uitgesteld

Helaas zal ook dit jaar de bevrijdingsloop niet door gaan. Gezien de situatie rondom COVID-19 zijn er teveel onzekerheden. Of het zomaar wordt doorgeschoven naar volgend jaar is onzeker. De werkgroep gaat zich buigen over wat wel mogelijk is. Daarbij kijkt men naar een aantal criteria:

  • het gevoel van veiligheid van de deelnemers,
  • de zekerheid dat zowel de voorbereiding als de uitvoering gezamenlijk zal kunnen,
  • we aan kunnen sluiten bij een activiteit in Raalte waarmee we recht doen aan het doel van de bevrijdingsloop: vrijheid onder de aandacht brengen,
  • de sponsoren, die al gesponsord hebben en ook de aandacht verdienen voor hun bijdrage.

Zodra de werkgroep een voorstel heeft zal dit aan de deelnemers worden voorgelegd.

Wordt vervolgd.